Symbol Gdańska w remoncie

Dla turystów odwiedzających Gdańsk, czeka nie lada zaskoczenie. Symbol miasta, od początku kwietnia zostanie oddany do remontu.

Źródło: materiały własne

Przez najbliższe 2 lata, zabytkowy dźwig portowy przejdzie generalny remont.
Żuraw usytułowany przy Motławie, zostanie poddany pracom budowalno-konserwatorskim, co oznacza, że nie będzie on dostępny dla turystów odwiedzających stolicę województwa pomorskiego.

Prace zostały zlecone przez Narodowe Muzeum Morskie. Dzięki wykonanym działaniom, zabytkowy żuraw odzyska swój dawny blask i będzie cieszyć kolejne pokolenia zwiedzających.

Zakres prac jest bardzo szeroki. Zaplanowano m.in. konserwację murów ceglanych, naprawę pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej. Wszystko będzie odbywać się pod czujnym okiem konserwatora zabytków.
Największe jednak zmiany mają się dokonać we wnętrzu dźwigu, gdzie ma zostać wymieniona cała instalacja elektryczna, sanitarna, oraz system ochrony i zabezpieczenia. Na potrzeby nowego projektu, zasługiwał również system zarządzania obiektem, który to został unowocześniony.

Przebudowa wszystkich kondygnacji we wnętrach obu baszt oraz części wyciągu drewnianego pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowej ścieżki zwiedzania i udostępnienie zwiedzającym nieużytkowanych dotąd przestrzeni. Narracja nowej wystawy stałej obejmuje życie portowe miasta w okresie jego świetności oraz historię kontaktów handlowych gdańszczan z kupcami z innych miast europejskich. W ramach Projektu zaplanowano także przygotowanie różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz współpracę z partnerami z Norwegii.

Projekt Żuraw, finansowany jest ze środków Narodowego Muzeum Morskiego w ramach programu „Kultura” oraz przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Całkowity budżet projektu: 4 116 856,93 EUR, w tym dofinansowanie z Programu 3 499 328,39 EUR
Wkład własny NMM: 617 528,54 EUR.

oprac. MŚG

Źródło: materiały własne